Dialoogle er en kreativ metode til at genstarte, forny og kvalificere kommunikation på tomandshånd, i små og større grupper.

Metoden bygger på en serie billedkort af høj kvalitet med motiver, som fremmer associationer i hjernen, giver tankerne frit løb og gør det let at tænke kreativt, bruge sproget rigere og mere nuanceret og formulere holdninger og ideer mere præcist.

Dialoogle billedkort gør samtalen mere åben, sjov, direkte – og effektiv.
Styrken ligger i billedernes evne til at få personer til at udtrykke sig nuanceret og samtidig meget præcist, så værdien af samtalen bliver større.

Når vi taler sammen via billeder bliver vores sprog metaforisk, vi taler fra hjertet fremfor hjernen, hvilket gør at vi berøres af hinandens ord.

Billeder skaber motivation og starter nye tankespor i hjernen, og når tankesporene kombineres på nye måder, opstår nye løsninger og nye ideer.

Dialoogle workshops:

Vi afholder flere typer af Dialoogle workshops, herunder:

 • 3-4 timers workshop hvor du /I bliver introduceret til forskellig øvelser i anvendelsen af Dialoogle som kommunikations redskab
 • 3-4 timers workshop hvor vi har fokus på et bestemt emne, som vi definere sammen udfra en konkret ønske eller udfordring

Anvendelses muligheder:

 • Medarbejdersamtaler herunder styrke og kompetence afdækning
 • Ice breaker til møder og undervisnings sessioner
 • Forventningsafklarings redskab til møder af alle slags, salgsmøder, undervisnings sessioner, definering af projektopgave, specifik team opgave
 • Forfriskende præsentationsrunde til udviklings og medarbejder samtaler
 • Motivations afdækning og fokusering
 • Målsætnings og udviklings processer
 • Til udpakning af værdier – enten ny skabte eller i forvejen fastsatte værdier
 • Feedbacktræning og givning
 • Styrke og kompetence afdækning
 • Samt meget mere…

Ring for mere information til JBConsulting på +45 21265438