Teamudvikling & workshops

Ved hjælp af teamcoaching og udvikling optimeres resultaterne gennem mennesker.

Flere og flere opgaver løses i dag i teams, hvad enten det er lederen, der dagligt har sit faste team, medarbejderen der sidder i tværfaglige teams eller projektlederen der skal lede sit projekt team handlekraftigt gennem udfordringer og komme hurtigt og effektivt i mål.

Vi sammensætter altid et forløb eller en workshop udfra en forudgående afdækkende samtale, så vi specifikt kan tilrettetlægge et program, der dækker de konkrete behov.

Et udvalg af de mest efterspurte forløb og workshops til teams er følgende:

Teams bredt: Motivation Factor® workshop eller forløb
Varighed: 1 dag eller op til 6 mdr.

Kick off til teams: Oplæg og mini workshop om Motivation
Varighed: halv eller hel dag

Energi booster til teams eller afdelinger: Energi workshops
Varighed: halv eller hel dag

Feedback workshop: Træning i at give og modtage feedback
Varighed: halv eller hel dag

Coaching til projektledere eller projektmedarbejdere
Varighed: aftales individuelt.

Grundlæggende projektledelse og kommunikation: Introduktion til grundlæggende projektleder redskaber og til målrettet kommunikation med teamet og projektets interessenter.
Varighed: 2 dage eller aftales individuelt

Lederen som coach: Vi introducerer coaching teknikker, som ledere selv kan bruge til at skabe større motivation og selvtillid.
Varighed: 2 dage eller aftales individuelt

På hvilket tidspunkt er det optimalt at bruge tid på team samarbejdet?

Når projekts mål og rollefordelingen er på plads, er det tid til at få etableret teamet med et fælles team målsætning for samarbejdet.

Det er her, vi ofte ser, at man springer direkte over til handlinger og undlader at give teammotoren den benzin, der skal til for at de kan komme hurtigere fra start og sikkert i mål.

Hvorfor bruge tid på viden om grundlæggende projektledelse?

Projektmedarbejderne er en af projektets største og dyreste ressourcer. Faktisk mener man at et projekts faglige og tekniske viden kun udgør 30 %. Hvis et team ikke leverer, kan det have meget store konsekvenser for virksomhedens succes på flere områder som renommé, værdiafspejling, produktivitet, fastholdelse af talenter og organisatorisk succes.

Hvad er udbyttet?

 • Hurtig team dannelse og team målsætning
 • Forventningsafstemning teamleder og team medlemmer imellem
 • Risikoanalyse af teamets risikofaktorer
 • Afdækning af den enkelte og teamets styrker
 • Øget ansvarlighed
 • Fælles fundament
 • Øget motivation
 • Målrettet kick off
 • Konkrete handlingsplaner
 • Værktøj til projektledelse

Konsulentydelser til Pharma

Konsulent ydelser målrettet Pharma branchen af kortere eller længere varighed:

 • Projektledelse af danske og internationale kliniske projekter i alle faser.
 • Workshops eller undervisning i kick start af projektteams, teamets målsætninger og succes kriterier, feedback og motivation
 • Coaching af projektledere og ledere i Pharma branchen eller på forskningsafsnit i offentlige regi.