Bagom JBConsulting

Jeg har altid været optaget af “det hele menneske” og nysgerrig på, hvad det er der gør, at vi bliver til de mennesker, vi gør. Funderet over hvorfor nogle mennesker er bedre til at nå store mål og mestre tilværelsen og udfordringer bedre end andre.

I mit arbejde som sygeplejerske oplevede jeg, at patienter med samme diagnose kom vidt forskelligt igennem smerter, traumer, kriser og sygdomme. Jeg begyndte at interesse mig for, hvordan krop, sjæl og sind hang sammen og blev nysgerrig på, hvordan supplerende tiltag som visualisering, samtaler og tankeopmærksomhed kunne optimere de lægelige behandlinger og dermed styrke den enkeltes forløb, blandt andet ved at fremme personens følelse af at kunne tage vare på egen situation og at kunne handle.

Senere i mit job som leder, projektleder og mentor kunne jeg overføre min erfaring omkring den proaktive adfærd fra patienter til medarbejdere, teammedlemmer, kunder og samarbejdspartnere ved fortsat at tænke: ”hvorfor tackler nogle mennesker kriser, udfordringer, og stress bedre end andre, og hvorfor opnår nogle mennesker altid de mål, de sætter sig?

Udledt af min interesse og nysgerrighed for emnet har jeg beskæftiget mig målrettet med coaching og motivation i de seneste 10 år. Jeg brænder for at finde frem til essensen i udfordringen og i kernen i hvad der motiverer den enkelte, og hvordan det hænger sammen med vaner, tankesæt, trivsel og resultater.

Mine erfaringer har vist mig, at der er stor sammenhæng mellem mindsetet, tankegangen omkring de ressourcer, vi oplever at have, og hvormed vi kan tackle situationen og så på hvordan vi mennesker kan opleve trivsel, traumer, flytte os eller omvendt ikke kan flytte os. Derfor giver det god mening, at jeg i dag beskæftiger mig med, hvor vi kan hjælpe dig, din afdeling eller organisation med at flytte sig”.

Baggrund:

  • ICF certificeret erhvervscoach i 2006
  • Certificeret Motivation Factor™ coach i 2007 samt Motivation Factor™ Project coach i 2008
  • Strategic Motivation Factor™ partner
  • Certificeret Predictive Index® (PI®) burger
  • Diverse kurser og efteruddannelser i projektledelse, kognitiv terapi, kommunikation, konflikthåndtering, projektleder- og teamcoaching, profilanalyser herunder også Enneagrammet og Belbin
  • Underviser i projektledelse, coaching, kommunikation, feedback samt Motivations Factor™ metoden
  • Freelance projektleder og konsulent i Pharma branchen
  • 13 års ansættelse i stor international medicinalvirksomhed i stillinger indenfor ledelse, projektledelse og undervisning
  • Mangeårig projektledererfaring med tværfaglige teams både nationalt og internationalt i forskermiljøet og i ”High performer” virksomhedskultur.
  • Uddannet sygeplejerske, med mere end 10 års erfaring indenfor sygehusvæsnet med blandt andet ledelse, undervisning, projektstyring og klinisk forskning.