Lederudvikling

Al ledelse i dag er forandringsledelse.

I dag er det ikke nok, at du som leder kan skabe resultater på bundlinjen, du skal også være i stand til at udvikle og motivere dine medarbejdere hen imod et mål. Kunne være innovativ, tage konflikter, kunne håndtere den svære samtale og ”den gode afskedigelses samtale”.

Mange virksomhedsledere sidder ofte alene med et stort ansvar og kun få mennesker at drøfte og sparre deres overvejelser og beslutninger med. I krisetider er der mere end nogensinde brug for dygtige og visionære ledere.
Men gode lederegenskaber kommer ikke af sig selv. De skal trænes frem. Det er ikke ualmindeligt at lederne glemmer sig selv, når det kommer til egen udvikling og trivsel.

Vi tilbyder gennem coaching og sparring at støtte dig i din lederudvikling og typiske udfordringer som:

 • Hvordan træder jeg i karakter som leder?
 • Hvordan finder jeg ud af hvad mine topstyrker er? -og hvordan sætter jeg dem optimalt i spil?
 • Hvordan udvikler og motiverer jeg mine medarbejdere?
 • Hvordan holder jeg mig selv motiveret?
 • Hvordan tilegner jeg mig den coachende lederstil og praktiserer situationsbestemt ledelse i praksis?
 • Hvordan starter og implementer jeg en værdiafdækning i lederteamet?
 • Hvordan får jeg optimeret mit tidsforbrug, så jeg også for tid til ”de velfungerende” medarbejdere?
 • Hvordan sætter jeg mig karriere mål og når dem?
 • Hvordan tackler jeg begyndende stress?
 • Hvordan håndterer jeg konflikter medarbejdere imellem?
 • Hvordan prioriterer jeg mine arbejdsopgaver i forhold til virksomhedens strategi og planer?

Medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling handler om at styrke og udvikle den gode medarbejder og tage udgangspunkt i den enkeltes behov og styrker.

Udover at det på et holistisk plan giver god mening, så er der for virksomhederne mange penge i at sikre kompetente, loyale, motiverede og tilfredse medarbejdere.

Som medarbejder i virksomhederne i dag, oplever mange et øget pres på den personlige faglighed, effektivitet og tidsudnyttelse. Derudover spiller medarbejderens sociale adfærd og holdninger en stadig større rolle, da det har indvirkning på kollegaer og karriere muligheder. Ledelsen er oftest også under øget pres og er dermed mindre til rådighed og support i hverdagen.

Mange medarbejdere giver udtryk for at der er blevet mindre tid til sparring på den faglige og personlige udvikling i jobbet, hvilket påvirker job tilfredshed og trivsel.
Vi tilbyder gennem coaching og sparring, dels at supportere ledelsens strategi for medarbejderudvikling og dels at støtte dig som medarbejder i din udvikling og typiske udfordringer som:

 • Opnåelse af større selvindsigt og selvledelse
 • Mål afklaring og værktøjer til at holde sig motiveret mod målet
 • Rolledefinering og styrkeafdækning
 • Karriereafklaring
 • Optimering af energi
 • Bevidsthed om, hvordan mine behov og værdier har indvirkning på min adfærd og valg
 • Indsigt i hvordan egne holdninger og adfærd har indvirkning på andre
 • Være bevidst om mine styrker og hvordan jeg bruger dem optimalt
 • Klarlægning af mit formål i arbejdsmæssig eller privat sammenhæng
 • Tidsprioritering og optimering

”Der er en klar sammenhæng mellem arbejdsglæde og høj preformer medarbejdere”
(Kilde: Gallup, Corporate Leadership Counsil 2002)

Hvordan foregår leder- og medarbejerudvikling?

Alle samtaler foregår i fortroligt rum.

Vi anbefaler min.3-5 timer som opstart og aftaler efterfølgende videre plan, alt efter behov. Det er også muligt at lave en ramme aftale, hvor flere ledere og/eller medarbejdere deler for eksempel 20-30 coaching timer enten individuelt, i teams eller afdelinger.

Et komplet Motivation Factor™forløb tager mellem 20-25 timer. Se i øvrigt Arbejdsmetoder og Motivation Factor.
Har du specifikke udfordringer eller behov så ring for drøftelse af muligheder til JBConsulting på +45 21265438.