En organisationsændring var startskuddet for os. To afdelinger var blevet lagt sammen, og det affødte naturligvis lidt kaos. Derfor var vores udfordring at få skabt sammenhængskraft i det nye team, på tværs af faggrupper. Til den proces, valgte vi Motivation Factor, fordi forløbet havde en simpel struktur, satte en tydelig ramme for forandringsledelse i praksis og samtidig var mål- og resultatori­enteret. Og gevinsterne har været mærkbare – vi har fået et mere åbent og inspirerende arbejdsklima og et lavere sygefravær. Kon­kret har vi flyttet os fra at være en ”fejlfinderkultur” til at være en ”mulighedskultur”. Vi er blevet mere proaktive, også overfor vores kunder – og som leder har jeg fået frigivet tid til strategi og reel ledelse, da teamet er blevet meget mere selvkørende.

Sanne Marie Olsen, Associate manager, DMDC Device Testing & Verification QA, Novo Nordisk A/S Se case

En af de store udfordringer som medievirksomhed er at forene de for­skellige interesser mellem det kommercielle og redaktionelle område. Denne udfordring blev specielt tydelig, da vi fik nye medlemmer i leder­gruppen, der ikke var vant til de indbyggede interessekonflikter mellem afdelingerne. Manglende forståelse for hinandens motiver og behov vir­kede hæmmende for dialog og effektivitet. Vi afsøgte markedet for ledel­sesudviklingsforløb og valgte Motivation Factor, fordi sammenhængen mellem praksis og teori gav god mening for os, og fordi konceptet stod på et videnskabeligt og faktuelt fundament.

Søren Queitsch, adm.dir. IDG Danmark Se case

Hvor vi var før, og hvor vi er i dag er uden sammenlig­ning! Vi var slet ikke et team og en afdeling, men det er vi virkelig nu! Folk kender hinanden og ved, hvem der har hvilke styrker. Vi bruger hinanden på en helt anden måde – nu er vi bare en stor afdeling. Vi er kommet ind under huden på hinanden på rekordtid.

Charlotte Hagelund Lindhardt, afdelingsleder AstraZeneca A/S Se case

”Afsættet i moderne hjerneforskning og i læren om positiv psykologi giver programmet en god og sikker struktur, og for Job & Kompetencecenter Vest er det væsentligt, at metoden bygger på anerkendte teorier og dokumentation.”

Lene Værge, Teamleder Job & Kompetencecenter Vest Se case

”Ved at udnytte mine styrker til at kompensere for mine svage sider undgår jeg at bruge en masse energi på at være noget, jeg kun kan være middelmådigt.”

Anne-Mette Enoksen leder i Mærsk Se case