Få inspiration til et nyt og sjovt ledelsesværktøj.

Metoden bygger på en serie billedkort af høj kvalitet med motiver, som fremmer associationer i hjernen, giver tankerne frit løb og gør det let at tænke kreativt, bruge sproget rigere og mere nuanceret og formulere holdninger og ideer mere præcist.

Dialoogle billedkort gør samtalen mere åben, sjov, direkte – og effektiv. Styrken ligger i billedernes evne til at få personer til at udtrykke sig nuanceret og samtidig meget præcist, så værdien af samtalen bliver større. Den viden, vi har i dag, om at 90 procent af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder understøtter brugen af Dialoogle. Billeder skaber motivation og starter nye tankespor i hjernen, og når tankesporene kombineres på nye måder, opstår nye løsninger og nye ideer.

Book en mini Dialoogle workshop til

”Ny hjemmeside lanceringspris”

2 timers workshop for kun 2300 kr.

Tilbuddet glæder kun for resten af 2017 med max 6 deltagere.

Få masser af inspiration og lær teknikker til Visual Talking.

Workshoppen henvender sig til alle, der gerne vil arbejde med billeder i deres hverdag til fx. medarbejdersamtaler, facilitering af team og afdelingsmøder, motivations og styrke afdækning samt målsætning.

Vi afprøver flere forskellige metoder til at sætte kortene i spil og gennemgår spørgeteknikker, tricks med inddragelse af andre remedier og ikke mindst forståelsen for de uendelige muligheder, der ligger i Visual Talking. Vi drøfter også, hvordan forskellige øvelser kan passe ind i den enkelte deltagers dagligdag.

Workshoppen består af læring og træning. Alle deltagere medvirker aktivt i workshoppen. Det er ikke nødvendigt, at deltagerne har erfaring med Dialoogle i forvejen. Du får lov til at øve dig i små grupper, så du føler dig tryg ved at prøve det af, når du kommer tilbage til det virkelige liv.

Læs mere under: Dialoogle

Ring for muligheder og indhold til JBConsulting +45 21265438